Budownictwo

Cechy materiałów ogniotrwałych

Codziennie możemy się przekonać, słysząc w radiu i telewizji, jak niebezpieczny jest ogień i jakie spustoszenie może spowodować zarówno w gospodarstwach domowych jak i środowisku naturalnym. Aby zabezpieczyć się w miarę możliwości przed tym żywiołem człowiek, wraz z rozwojem technologii, coraz częściej stosuje w miejscach o podwyższonym ryzyku zapalenia, materiały ogniotrwałe. (więcej…)...

Read More